Yhteisin voimin - verkostoitumalla

Oikealla tavalla verkostoituminen tuo voimaa yhteistyöhön

Verkostoituminen on hittisana, joka on kokenut uudestaansyntymisen sosiaalisen median tultua kuvioihin. Verkostoituminen ja ihmisten luomien kontaktien verkostot ovat aina kuuluneet niin jokapäiväiseen elämään kuin yritysmaailmaan.
Jokaisella yrityksellä on omat verkostonsa: toimittajat, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja omat henkilökohtaiset elämät.
Yritysverkostot ovat yrityksen, paikallisen liikkeenkin kannalta elintärkeät, koska toimivat verkostot mahdollistavat oikean hintaisten tuotteiden ja palveluiden ostamisen, jotta oma toiminta olisi kannattavalla pohjalla.
Yrityksen toiminnan pohjalla tulee kuitenkin olla selkeä liiketoimintamalli ja yrittäjällä itsellään kristallinkirkkaana tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen - usein tämä vaatii markkinointia ja yhteistyötä muiden kanssa.
Toimiva yritysyhteistyö ei välttämättä ole vain tavaroiden ja palveluiden ostoa oikeilta ja sopivilta tahoilta, vaan se voi olla paljon muutakin.
Pienet yritykset voivat verkostoitua toisten pienien yritysten kanssa ja muodostaa yhteisiä markkinointitempauksia ja pidemmänkin aikajänteen suunnitelmia. Pienten yritysten mahdollisuudet toimia suurten toimijoiden kanssa on myös mahdollista - kunhan toiminta on suunniteltua ja tuo jokaiselle jotakin.
Kaupunkien (ei vain Lohja) keskustat kokevat kovia, kun ihmiset arvostavat omaa aikaansa entistä enemmän ja sitä kautta suuntaavat ostoseuronsa ”ostosparatiiseihin” ja online-verkkoon, koska ostaminen on silloin nopeampaa, valinnanvaraa on enemmän ja joskus ostaminen saattaa olla edullisempaa.

Mitä tälle trendille on tehtävissä?


Puhutaan paikallisten yritysten yhteistyöstä ja suunnitellaan kaikenlaista, mutta työn tulee olla pitkäjänteistä, eikä ostajaa voida pakottaa muuttamaan juuri syntyneitä ostotottumuksia.
Ratkaisu on mennä virran mukana eli kehittyä. Pientenkin yritysten ja liikkeiden tulee kehittää omaa liiketoimintaansa, palveluitaan ja verkko-olemistaan, siten, että voidaan kilpailla tasaveroisesti.
Ei turhaan puhuta palvelun tärkeydestä ja asiakkaan huomioimisesta - siinä missä asiakas voi tilata tuotteen kotoaan, myös yrittäjä voinee tarjota saman omassa liiketilassaan ja kenties löytämällä oikeita yhteistyökumppaneita, yrityksen liikkeessä tarjotaan, jotain sellaista, että potentiaalisen asiakkaan on sinne tultava. Yrittäjän on siis tunnettava myös oma kohderyhmänsä. Tiedetäänkö  sitä nyt?

Kommentit

Suositut postaukset