Unique Selling Point

Joo, olin tänään sitten toisessa osassa tätä maan mainiota markkinointikoulutusta ja jälleen sain neljän tunnin ajan huomata, ettei nytkään koulutuksen sisältö ollut lähelläkään aihepiiriä.
Neljän tunnin sisältö oli lähinnä yrityksen graafisen kuvan luomiseen liittyvää nippelitietoutta väreistä, värianalyyseistä ja erilaisista logoista ja fonteista sekä niiden merkityksestä.
Illan anti saattoi olla siinä että nyt kuuntelijat tietävät (ehkä) että Pantone on väri ja CMYK on painoväri ja RGB tietsijan värimääritys - mutta mitä eroja näillä todellisuudessa on.... se saattoi vieläkin jäädä mukanaolijoille epäselväksi.

Visio - Viestintä strategia - mediat....

Aihepiirit olivat periaatteessa ihan ok mutta vain mainonnan mielessä - koulutuksen piti olla markkinointia.... ja jos nykyaikana käyttää pari tuntia kahdeksasta lehtimainoksien hintojen, palstojen yms läpikäymiseen ja vain sivulauseella ohittaa koko netin, niin silloin ollaan pahasti hakoteillä.

Päätarkoitus on hankkia asiakkaita - ja asiakkaat ovat ihmisiä

Niinpä niin, asiat olivat näin silloin joskus. Nyt pitää asiakas saada asiakkaaksi ennen kuin yhtäkään henkilökohtaista kontaktia syntyy - henkilökohtaiselle kontaktilla voidaan sitten joko syventää olemassa olevaa yhteyttä tai menettää koko yhteys, oli sitten palvelu/tuote vaikka kuinka hyvä...
Kuvaavaa ehkä koko tämän viikon KAHDEKSALLE "markkinointi"-tunnille oli tämän päivän ensimmäinen teema "Unique selling point"-teemalla, joka on amerikkalainen 40-ja 60-luvuilta lähtöisin oleva massamarkkinointiajatus - onkohan tavat ja tyylit muuttuneet viimeisten 40 vuoden aikana, mitä luulet?

Jos joku osallistujista sai hyviä ideoita MARKKINOINTIIN ja nyt ymmärtää mistä markkinointi koostuu, niin kyllä on hyvin osannut lukea rivien välistä koska omasta mielestäni koko "koulutuksen" aikana ei käsitelty markkinointia, mutta sen sijaan opit ehkä itsestäsi, oman esiintymisesi merkityksestä, logon kehittämisestä ja väreistä - niistä ei yksikään suoranaisesti liity markkinointiin...

Käsiteltiinkö näinä tunteina ollenkaan Philip Kotlerin ajatuksia? EI
Entä tätä: Laajana ja moniulotteisena käsitteenä markkinointia on pyritty määrittelemään monelta suunnalta. Usein lainattu määritelmä on esimerkiksi Peter Druckerin: "markkinoinnin tavoite on tehdä myyminen tarpeettomaksi".
EI
Entä tietävätkö osallistujat nyt mikä on Markkinoinnin klassinen 4P-malli tai laajennettu 7P-malli? Sillä kaikki pohjautuu jonkinlaiseen teoriaan, jotka olisi hyvä tuntea pystyäkseen todella suunnittelemaan markkinointia ja toteuttamaan sitä järkevästi ja perustellusti eikä vain MUTU-asenteella.
Käytiinkö esimerkiksi tätä listaa läpi:
Markkinointiviestinnän suunnittelu aloitetaan yleensä kohderyhmien arvioinnilla ja kohderyhmien ominaisuuksien vertaamisella organisaation ominaisuuksiin ja tarpeisiin. Markkinointiviestinnän suunnittelussa otetaan kantaa yleensä muun muassa seuraaviin asioihin:

1. kohdeyleisön määrittäminen,
2. halutun vaikutuksen määrittäminen,
3. viestin suunnittelu,
4. viestintäkanavien valinta,
5. viestin lähettäjän ominaisuuksien määrittäminen sekä
6. toteutus- ja arviointimenetelmien valinta.

EI. Miksi ei, jos logoihi ja väreihin ja lehtimainosten kokoon käytettiin tunteja? Kohdeyleisöstä, halutusta vaikutuksesta ei puhuttu oikeastaan lainkaan... Ja tämä on kaikki markkinointiviestintää..

Markkinoinnin klassinen 4P-malli

Perinteiset lähinnä tavaroiden markkinoinnin perusteella löydetyt kilpailukeinot (4P):

* hinta (price)
* myynninedistäminen (promotion)
* tuote (product)
* jakelu (place)

4P-mallista laajennettu 7P-malli

Asiantuntijapalveluiden markkinoinnin kilpailukeinot (7P):

* hinta (price)
* markkinointiviestintä (promotion)
* tuote (product)
* jakelu (place)
* ihmiset (people)
* prossessi(t) (process)
* fyysinen ympäristö (physical evidence)

Edellä listaamani 4P ja 7P ovat hyviä teoreettisia lähtökohtia ja niitä olisi pitänyt käsitellä.. ja kun käytimme tunteja lehtimainonnan perusteisiin, osaavatko kuuntelijat nyt AIDA-mallin?

AIDA-malli:
Kuluttajien tottumukset vaikuttavat tuotteen kysyntään. Tuotteiden käyttötottumuksia kuvataan erilaisilla malleilla, kuten AIDA. Tarpeiden selvittämisessä ensimmäisenä vaiheena on kartoittaa A (attention) - miten kuluttaja on huomannut tuotteen olemassaolon. Toinen vaihe on hankkia tietoa I (interest) - miksi se on herättänyt kuluttajassa mielenkiintoa. Kolmantena on tärkeää tietää D (desire) miksi kuluttaja haluaan tuotteen, mitä se saa haluamaan, mitä se lupaa. Viimeisenä A ( action) vaiheena on selvittää miten kuluttaja ostaa tuotteen ja miten hän käyttää sitä. Näihin kysymyksiin markkinoijat saavat vastauksia mm. erilaisten myynnin edistämiseksi toteutettujen kilpailuiden yhteydessä.

Loppujen lopuksi..

Voin vain toivoa, että seuraava markkinointikoulutus joka täällä järjestetään olisi parempi... ja sisältö olisi oikeasti markkinointia. Tai että kurssilaiset kävisivät edes lukemassa tämän ja jaksaisivat lukea eteenpäin Googlettaen vaikka nuo pari nimeä ja lukien lisää myös sellaisista ajatuksista kuin "Sinisen meren strategia", Bum-marketing, sissimarkkinointi... tai sopivan vaikka minun kanssani tapaamisen niin päästään puhumaan oikeasti markkinoinnista ja erilaisista mahdollisuuksista saada sinulle ja toiminnallesi lisää näkyvyyttä, liikevaihtoa ja ... ennenkaikkea yrittäjän jonka kanssa voit sparrata omia ajatuksiasi - omat yhteystietoni löydät tottakai sekä www.ertuki.fi sivuilta että tuolta www.apumarkkinointiin.fi sivustolta.

t. K

Kommentit

Suositut tekstit